Điều Khoản Đăng Truyện

 • Do not post stories already on the system
 • Không đăng những truyện đã có trên hệ thống
 • Không lôi kéo thành viên qua website khác, diễn đàn, mạng xã hội,..
 • 「Tên truyện」 không bao gồm thể loại truyện. Ví dụ: [Ngôn Tình] Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn => Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn
 • 「Tên chương」 bắt buộc phải theo một trong các định dạng sau: Hiển thị ví dụ
  Định Dạng Đúng Ví Dụ
  Chương + STT chương Chương 1
  Chương 1-1
  Chương 1.1
  Chương + STT chương: Tên chương Chương 1: Chào thế giới
  Chương 1-1: Chào thế giới
  Chương 1.1: Chào thế giới
  Quyển + (STT quyển): Chương + (STT chương): Tên chương Quyển 2 - Chương 1: Chào thế giới
  Quyển 2 - Chương 1-1: Chào thế giới
  Quyển 2 - Chương 1.1: Chào thế giới
  Quyển 2 - Chương 1, Quyển 2 - Chương 1-1, Quyển 2 - Chương 1.1
 • Nếu là truyện dịch/edit bạn bắt buộc phải nhập link nguồn (raw hoặc convert)
 • Chương có nội dung 18+ bắt buộc phải set password hoặc set VIP (đặt giá Vàng của chương đó > 0)
 • Chương không có nội dung liên quan đến truyện không được set VIP. Vi dụ: Các chương xin donate,..
 • Truyện sưu tầm không được đặt password tùy chỉnh. Chỉ được đặt password mặc định là 1 hoặc 2.
 • Truyện sưu tầm mà set VIP sẽ bị khóa tài khoản không thời hạn mà không cần thông báo trước
 • Chương đầu tiên của truyện không được set VIP và phải có nội dung liên quan đến truyện.
 • Những chương đặt password tùy chỉnh bắt buộc phải nhập gợi ý ngay tại chương đó. Gợi ý của chương đó không được nằm trong chương set VIP khác.
 • Nếu truyện có 「Tên Khác」 thì 「Tên Truyện」 và 「Tên Khác」 không được trùng nhau
 • Ảnh đại diện phải phù hợp với tất cả các lứa tuổi
 • Sau khi truyện được duyệt. Bạn vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc trên. Nếu cố tình vi phạm tài khoản của bạn bị khóa mà không cần thông báo trước.
 • Đối với truyện dịch/edit nếu bạn đăng đồng thời trên nền tảng khác ngoài novelww.com mà quá 3 ngày không ra chương mới và bản dịch ở novelww.com bị chậm chương so với nền tảng khác. Thì thành viên khác có thể đăng trực tiếp lên bản dịch của bạn. Bạn bị loại khỏi đồng quản lý (hoặc chủ sở hữu) truyện. Tuy nhiên, bạn vẫn được nhận vàng từ những chương dịch từ trước đó.
 • Đối với truyện dịch/edit nếu bạn chỉ đăng trên novelww.com mà quá 1 tháng không ra chương mới. Thì thành viên khác có thể đăng trực tiếp lên bản dịch của bạn. Bạn bị loại khỏi đồng quản lý (hoặc chủ sở hữu) truyện. Tuy nhiên, bạn vẫn được nhận vàng từ những chương dịch từ trước đó.
 • Thành viên mới sau khi được BQT thêm vào làm đồng quản lý level 1. Trong 24h đầu bắt buộc phải thêm 1 chương mới để giữ chỗ. Nếu không, thành viên khác có thể thay thế vị trí đồng quản lý của bạn. Thành viên mới đăng nhiều hơn số chương hiện tại sẽ được làm chủ sở hữu truyện.
 • NOVELWW.COM có thể thay đổi Điều Kiện và Điều Khoản bất cứ lúc nào để phù hợp và công bằng với các dịch giả/tác giả khác. Đừng quá lo lắng. Tất nhiên mọi việc NOVELWW.COM đều xử lý có tình và có lý.
 • Đăng Truyện
Thêm Bình Luận