Hướng Dẫn Cho Truyện Vào Chuyên Mục BTV Đề Cử


Chuyên mục BTV Đề Cử sẽ xuất hiện ở Trang Chủ, Từ Khóa. Chắc hẳn sẽ giúp truyện của bạn tăng doanh thu đáng kể.


Hiển thị tại các trang Từ Khóa

Hiển thị tại Trang Chủ


Mẹo: Hãy thêm từ khóa chính xác với nội dung của truyện. Sẽ giúp truyện của bạn có nhiều views hơn!

Hướng dẫn xin truyện vào chuyên mục BTV Đề Cử

Vào quản lý truyện >> Tab «BTV Đề Cử». Hãy đáp ứng đủ «Điều Kiện Cần (BOT Check)» để mở khóa yêu cầu

Sau khi truyện được xét duyệt bởi BQT thì sẽ có thông báo tại Tin Nhắn Hệ Thống


Chúc bạn thành công!

Thêm Bình Luận