Hướng Dẫn Set Password Chống Copy Với Chương Truyện


Chống copy truyện hiệu quả khi đặt mật khẩu trên các chương truyện


Cách 1: Đặt password mặc định là 1

- Ưu điểm: Độc giả không cần phải đăng nhập, chỉ cần ấn vào nút [Xem Chương] nhưng vẫn chống hiệu quả với tool copy và copy thủ công

Cách 2: Đặt password mặc định là 2

Cách này yêu cầu độc giả phải đăng nhập mới có thể xem.

Nếu copy thủ công thì chống hiệu quả ngang cách 1, còn copy bằng tool thì cách 2 sẽ chống hiệu quả hơn cách 1

Cách 3: Đặt password tùy chỉnh

Đặt password tùy ý hoặc bám sát vào nội dung của truyện.

- Ưu điểm: Với cách này thì tool không thể copy. Độc giả giải mã chính xác sẽ được lưu vào trình duyệt, lần sau đọc không cần nhập lại password.

- Nhược điểm: Tuỳ vào độ khó của password mà gây khó khăn đến độc giả trong lần mở khóa đầu tiên.

Cách 4: Set Chương VIP

Cách này độ hiệu quả chống copy bằng tool hơn cách 1 và cách 2, nhưng không bằng cách 3.

- Ưu điểm: Không gây khó khăn cho độc giả như cách 3 giúp trải nghiệm của độc giả được tốt hơn


Mẹo: Tránh set pass tùy chỉnh quá nhiều, sẽ gây khó khăn cho độc giả. Việc giải pass liên tục khiến độc giả mất hứng thú với truyện của bạn. Chúc bạn có quyết định đúng đắn!

Thêm Bình Luận